در حال بارگذاری

case-study

مطالعات موردی

مطالعات موردی به زبانی ساده روشی است که از منابع اطلاعاتی هرچه بیشتر براي بررسی نظام مند افراد،گروه ها،سازمان ها یا رویدادها استفاده می کند.مطالعات موردي،هنگامی انجام می شوند که پژوهشگر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده است. این مبحث را از آن جهت در سرویس هایمان قرار داده ایم که می خواهیم به گونه ای علمی و مستند درباره ی خدمات، محصولات و رویدادهای مشتریانمان محتوا تولید کنیم.
در بسیاری از جلسات وقتی با صاحبان کسب و کارها سخن می گوییم،متوجه می شویم که آنها ثروت های ناملموسی در اختیار دارند که می تواند جوهره خلق محتواهای ارزشمند شود و خدمات و محصولاتشان به روشی کاملاً صحیح و بدور از زواید تبلیغاتی رایج به کاربران معرفی گردد.
آنها مشتریان،دانش و داده هایی از صحت و سلامت خدماتشان در اختیار دارند که هیچگاه با روشی صحیح برای دیگران نقل نکرده اند. ما در این بخش با زیرکی تلاش می کنیم تا کارفرما را متقاعد کنیم که داده های شما داستان های مستند تاثیرگذاری را خلق خواهند کرد که گروه بیشتری از خریداران را به سمت شما می آورد.
ما در گروه بازاریابی محتوایی جوهر با استفاده از قدرت نگارش، ارزیابی و تحلیل، جمع آوری و تحلیل داده ها و با در اختیار داشتن ژورنالیست های تجاری، محتوایی مستند براساس یک سناریوی معین خلق می کنیم.
از نظر ما در اختیار داشتن حداقل 3 مطالعه موردی که بتواند نمایی دقیق و علمی از یک کسب و کار متوسط را در بین کاربران ترسیم کند، ضروری می باشد. ما در عصری زندگی می کنیم که تحقیق و بررسی یکی از مولفه های مهم در انتخاب مصرف کننده می باشد بنابراین ارائه پژوهش ها و روایت های مستند و دقیق از خدمات و محصولات تلاشی دقیق و ماندگار برای هر کسب و کار محسوب می گردد.همین امروز با ما تماس بگیرید تا حقایق برندتان را به گونه ی دیگر روایت کنیم.

سایر خدمات جوهر