مطالعات موردی

مطالعات موردی به زبان ساده روشی است که از منابع اطلاعاتی برای بررسی نظام‌مند افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها یا رویدادها استفادۀ حداکثری می‌کند. مطالعات موردی، هنگامی انجام می‌شوند که پژوهشگر به فهم یا تبیین پدیده‌ای نیاز داشته باشد. مبحث پیش رو را به این دلیل در سرویس‌هایمان قرار داده‌ایم که می‌خواهیم به گونه‌ای علمی و مستند دربارۀ خدمات، محصولات و رویدادهای مشتریانمان محتوا تولید کنیم.
در بسیاری از جلسات وقتی با صاحبان کسب و کارها سخن می‌گوییم، متوجه می‌شویم که آن‌ها ثروت‌های ناملموسی در اختیار دارند که می‌تواند جوهرۀ خلق محتواهای ارزشمند شود و خدمات و محصولاتشان به روشی کاملاً صحیح و به دور از زواید تبلیغاتی رایج به کاربران معرفی گردد.
آن‌ها مشتریان، دانش و داده‌هایی از صحت و سلامت خدماتشان در اختیار دارند که هیچ‌گاه با روشی صحیح برای دیگران نقل نکرده‌اند. ما در این بخش با زیرکی تلاش می‌کنیم کارفرمایان را متقاعد کنیم که داده‌های آن‌ها داستان‌های مستند تأثیرگذاری را خلق خواهند کرد و گروه بیشتری از خریداران را به سمت کسب و کارشان خواهند ‌آورد.
ما در گروه بازاریابی محتوایی جوهر با استفاده از قدرت نگارش، ارزیابی، تحلیل و جمع‌آوری داده‌ها و نیز با در‌اختیار‌داشتن ژورنالیست‌های تجاری، محتوایی مستند براساس سناریویی معین خلق می‌کنیم.
از نظر ما در‌اختیار‌داشتن حداقل ۳ مطالعۀ موردی که بتواند نمایی دقیق و علمی از یک کسب و کار متوسط را در بین کاربران ترسیم کند، ضروری است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که تحقیق و بررسی یکی از مؤلفه‌های مهم در انتخاب مصرف‌کننده است؛ بنابراین ارائۀ پژوهش‌ها و روایت‌های مستند و دقیق از خدمات و محصولات، تلاشی دقیق و ماندگار برای هر کسب و کار محسوب می‌گردد. همین امروز با ما تماس بگیرید تا حقایق برندتان را به گونه‌ای دیگر روایت کنیم.

مدیریت شبکه های اجتماعی
مشاهده مطلب

سرویس ها

کامنت ها غیرفعال شده اند.