در حال بارگذاری
شبکه های اجتماعی در سال 2017

شبکه های اجتماعی در سال 2017 به کجا خواهند رفت؟بخش اول

همانطور که شبکه های اجتماعی با سرعت فوق العاده زیادی در حال گسترش هستند، جمعیت کاربران پلتفرم های مربوطه نیز در حال افزایش می باشد. گروه بازاریابی محتوایی جوهر این مطلب را از وب سایت newscred ترجمه و در دو بخش تقدیم کاربران می کند. اشلی کارهوف در newscred این گونه نوشته است: داده های موجود را نگاه کردیم و روند فعلی 2016 و همچنین […]