در حال بارگذاری
زندگی با دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت

دیابت زندگی را فلج نمی‌کند، اگر تو بخواهی!

دیابت زندگی را فلج نمی‌کند، اگر تو بخواهی! به مناسبت روز جهانی دیابت؛ برای مبتلایان به دیابت یک وقت‌هایی دلم غنج می‌رود برای خوردن یه تکه شیرینی. یک وقت‌هایی روبه‌روی ویترین شیرینی‌فروشی چند‌دقیقه‌ای می‌ایستم و قشنگ به شیرینی‌ها و کیک‌های آقای شیرینی‌فروش نگاه می‌کنم. تنها یک عاشق شیرینی می‌فهمد من از چه نوع علاقه‌ای حرف می‌زنم. وقتی دست و دلت برای یک عدد نان‌خامه‌ای شیرینی‌فروشی […]